Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni

İzmir Psikiyatrist ve Psikoterapist

  • Psikiyatri
  • 8 Mart 2022 Salı
Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni

Psikotik bozukluklar, gerçeği değerlendirme yetisinin azaldığı veya kaybolduğu psikiyatrik hastalıklardır. Psikotik belirtiler arasında halüsinasyonlar (işitsel, görsel veya dokunsal), hezeyanlar (gerçekle uyumlu olmayan paranoid, grandiyöz, mistik, nihilistik… düşünceler), çağrışımların ve konuşmanın bozulması, davranışta bozulmalar ve negatif belirtiler (duygu dışa vurumunun azalması, isteksizlik, sosyal geri çekilme, içe kapanma gibi) yer alır.

Hezeyan (sanrı): Kişinin düşünce içeriğinde bozulma olması ve gerçeklikle bağın yitirilmesidir. En sık karşılaşılan hezeyanlar; takip edilme, zarar görme, izlenme, gözetlenme gibi paranoid hezeyanlardır. Hezeyanlar hastanın düşünce dünyasında o kadar aktiftir ki kişi tüm davranışlarını bu düşünceler etrafında şekillendirir. Örneğin hastalar bu hezeyanların etkisi altında kalarak kendilerini gizleyebilir, dışarı çıkmayabilir, elektronik aletlerden uzak durabilir.

Halüsinasyon (varsanı): Hastanın algılarında bozulma olması ile gerçekte var olmayan nesne veya kişileri görmesi, olmayan sesler veya konuşmalar duyması veya bedeninde dokunsal duyumlar hissetmesidir. Hastalar çoğu zaman halüsinasyonların gerçek olduğuna inanırlar ve duygu, düşünce ve davranışları halüsinasyonlardan etkilenir.

Psikotik bozuklukların en ağır formu olan şizofrenide en az 6 ay boyunca psikotik belirtiler görülmektedir. Çoğu zaman hastanın hastalığı ile ilgili iç görüsü yoktur ve muhakeme yeteneği bozulmuştur. Şizofreni en fazla yeti yitimine yol açan hastalıklardan biridir. Erkeklerde daha sık görülmektedir ve daha erken yaşlarda başlamaktadır. Kadınlarda sıklıkla daha ileri yaşlarda başlar ve hastalığın seyri erkeklere göre genellikle daha iyi seyretmektedir. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1 civarındadır.

Şizofreni dışındaki diğer psikotik bozukluklar ‘sanrılı bozukluk, kısa psikotik atak, paylaşılmış psikotik bozukluk, psikojenik psikoz, şizoaffektif bozukluk’ dur. Ayrıca ağır depresyonlara, bipolar duygu durum bozukluğunun manik veya depresif ataklarına da zaman zaman psikotik belirtiler eşlik edebilir. Psikotik belirtilerin varlığı hastalığın daha şiddetli seyredeceğinin de bir göstergesidir. Madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk gelişebilir.

Sağaltımda antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni konusunda tavsiye edilen bilgilendirme makalesinin telif hakkı saklıdır. Lütfen kopyalama yapmayınız. İçeriklerimiz koruma altına alınmıştır...

İzmir psikiyatrist, izmir psikiyatrist tavsiye, izmir psiko teprapi, depresyon, travma, stres , obsesif kompulsif bozukluk, cinsel işlev bozuklukları hakkkında diğer makalelerimize göz gezdirmeyi unutmayın.Son Blog Yazıları