Cinsellik Nelerden Etkilenir?

İzmir Psikiyatrist Tavsiye Edilen Bilgiler

Bireylerin çok erken yaşlardan itibaren ailelerinden veya toplumdan cinselliğe dair doğrudan veya dolaylı olarak aldığı mesajlar, cinsel bilgiler ve yaşadıkları cinsel deneyimler cinsel yaşamılarını doğrudan etkileyecektir.

Bireylerin içinde bulundukları ilişkinin dinamikleri, birbirlerine karşı hissettikleri duygu ve düşünceler de cinsel yaşamlarını etkiler.