Depresyonun Başlangıcı ve Seyri

İzmir Psikiyatri Önerilen Yazılar

Depresyon genellikle yavaş başlangıçlıdır, belirtilerin şiddeti başlangıçta hafiftir.

Bu nedenle depresyon belirtileri şiddetleninceye kadar hastalık hasta ve hasta yakınları tarafından fark edilemeyebilir.

Daha az sıklıkta görülmekle birlikte psikotik belirtiler ve kendine zarar verme düşünce ve/veya eylemlerinin eşlik ettiği dramatik başlangıçlı bir seyir de görülebilir.

İleri yaşlarda görülen, psikotik özelliklerin eşlik ettiği, ek ruhsal hastalıkların olduğu (sosyal fobi, anksiyete bozukluğu, alkol/madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları) ve depresif belirtilerin tedavi sonrasında da eşik altı seyretmeye devam ettiği depresyon hastalarında, hastalığın tekrarlama riski artar.

Yaşam boyu yaygınlık oranı yaklaşık %16'dır.