Obsesif Kompulsif Bozukluğun Başlangıcı ve Seyri

İzmir Psikiyatri

Obsesif kompulsif bozukluğun yaşam boyu görülme sıklığı yaklaşık %3 olarak bulunmuştur.

Obsesif kompulsif bozukluk genellikle genç (en sık 18-25yaş) yaşlarda başlar. Çocukluk çağında da başlangıç gösterebilir.

Hastalık genellikle yavaş ve sinsi bir başlangıç gösterdiği için çoğu zaman hasta ve hasta yakınları yaşadıkları ruhsal sıkıntının bir hastalık olduğunu anlayamayabilir.

Hastalar genellikle hastalığın başlangıcından 10-15 yıl sonra hekime başvururlar.

Hastalar obsesif kompulsif bozukluğun ilk evrelerinde belirtilerle genellikle kendi başlarına baş etmeye çalışırlar ancak çabaları çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır.

Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı birbirine yakın olmakla birlikte erkeklerde genellikle daha erken yaşlarda başlangıç gösterir.