Özgül Fobi Nedir?

İzmir Psikiyatrist

Spesifik bir nesne ya da duruma karşı hissedilen anormal korkudur. Örümcek, kedi, köpek gibi nesne fobileri, kapalı yer, açık alan, asansör, yüksek yer, uçak gibi durum fobileri ve altına kaçırma, gaz kaçırma, terleme, yüz kızarması gibi işlev fobileri en sık görülen özgül fobilerden bazılarıdır.

Özgül fobiler toplumda en sık görülen ruhsal hastalıklardan biridir ve yaşam boyu görülme sıklığı %11 civarındadır.

Tedavide psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi uygulanmaktadır.