Sosyal Fobi Nedir?

Kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği çeşitli toplumsal durumlarda belirgin korku ya da kaygı hissetmesidir.

Kişi çoğu zaman başkaları tarafından izlendiğini, eleştirileceğini, beğenilmeyeceğini, küçük düşeceğini düşünür ve bu durumdan çok kaygılanır. Kaygıları ile baş etmek için yalnız kalmayı ve toplumsal etkileşimlerin yaşandığı ortamlardan uzak durmayı tercih edebilir.

Topluluk içinde konuşmak, yemek yemek veya tuvalete gitmek, yeni insanlarla tanışmak sosyal fobisi olan kişiler için sıklıkla kaygı uyandırıcı eylemlerdir.

Çocukluk çağında sınıfta parmak kaldırmaktan çekinme, söz alamama gibi belirtler gözlemlenebilir.

Gençlerde ve kadınlarda daha sık görülür.

Sosyal fobisi olan kişilerin yaklaşık % 20’ sinde depresyon da görülür.

Tedavide psikoterapi ve/veya ilaç tedavisi uygulanmaktadır.