Travma Nedir?

İzmir Psikiyatrist Önerilen Yazılar

Kişinin ego gücünü sarsan şiddette gelişen içsel veya dışsal uyaranlar ile karşılaşması durumuna travma denir.

Travma kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü çeşitli derecelerde sarsabilir.

Travmatik deneyim sadece kişinin kendisinin maruz kaldığı deneyimlerle sınırlandırılmamaktadır. Kişinin yakınlarının maruz kaldığı olaylar veya kişinin tanık olduğu olaylar da travma etkisi yaratabilir.

Bir bireyin travmatik olaydan etkilenme derecesi yaşanan olayın şiddeti, kişinin genetik özellikleri, ego gücü, kişinin gelişimsel özellikleri ve yaşanan olaya hazırlıklı yakalanıp yakalanmadığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle travmatik deneyimler herkeste aynı etki ile sonuçlanmayabilir.

Travmanın kişi üzerinde hem akut hem de kronik etkileri olabilir.