Klinik İlgi Alanları
İzmir Psikiyatrist

Uzm. Dr. Ayşe Nur Oğuz

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir” der.

Ruhsal rahatsızlıkların kökenleri günümüzde bio-psiko-sosyal etkenler ile açıklanmaktadır. Yani genetik/organik nedenler ruhsal rahatsızlıkların oluşum mekanizmalarını tek başına açıklayamamaktadır. Çevresel, ailesel etkenler ve çocukluk çağı yaşantılarının insan ruhsallığına olan etkisi çok belirgindir. Tıpkı oluşum mekanizmasında olduğu gibi iyileşmede de yalnızca biyolojik tedavi yöntemlerini (ilaç tedavileri) değil ruhsal çözümlemenin yapılabildiği psikoterapi ihtiyacını da dikkate almak gerekir.

Farklı psikoterapi yöntemlerinin olduğu günümüzde, ben klinik pratiğimde ağırlıklı olarak destekleyici psikoterapi, analitik yönelimli bireysel psikoterapi, analitik yönelimli çift terapisi ve cinsel terapi uygulamaktayım. Bununla birlikte psikiyatrik değerlendirme, izlem yapmakta ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi düzenlemekteyim. Özel muayenehanemde yüz yüze ve online olarak hizmet vermekteyim.

İzmir Psikiyatrist Tavsiye Edilen Açıklamalar