Yeme Bozukluğu Nedir?

İzmir'de en iyi Psikiyatrist Konuları

Beslenme ve yeme bozuklukları, gıdanın tüketilmesinde veya emiliminde değişiklikle sonuçlanan ve fiziksel sağlığı veya psikososyal işlevi önemli ölçüde bozan yeme ve yeme ile ilgili davranışlarda kalıcı bir rahatsızlık ile karakterize olan psikiyatrik hastalıklardır.

Yeme bozukluğu olan kişilerde beden ağırlığı ve görünümü ile ilgili aşırı bir uğraş vardır.

Tüm yeme bozuklukları genç kadınlarda daha sık görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilir.

Yaşam boyu görülme sıklığı kadınlarda %1-3 arasında, erkeklerde ise %0.3-2 arasında saptanmıştır.